II GAVĖNIOS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Kovo 1 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

2. Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio antradienį po 8.30 val. šv. Mišių kalbame Visų Šventųjų litaniją.

3. Kovo 3 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį šv. Mišias 17.30 val. aukojame už mūsų parapijos geradarius.

4. Kovo 4 d. švenčiame šv. Kazimiero, pagrindinio Lietuvos Globėjo iškilmę. Šv. Mišios 8.30 val. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių Švč. Sakramento Išstatymas ir padėkos už Eucharistijos dovaną malda.

5. Kovo 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį Švč. Sakramento Adoracija nuo 15.00 val. Kryžiaus kelio pamaldos 16.30 val. Šv. Mišios 17.30 val.

6. Kovo 6 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį po 10.00 val. šv. Mišių kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją.

7. Gavėnios metu sekmadieniais 11.30 val. kviečiame kartu giedoti Graudžius verksmus.

8. Kiekvieną vakarą 20.00 val. muša mūsų bažnyčių varpai kviesdami visus tikinčiuosius užtariant šv. Juozapui melstis už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypatingai sunkus.

9. Šiuo nepaprastu laiku ypatingai kviečiame gilinti savo tikėjimą skaitant katalikišką spaudą. Bažnyčioje spaudos stende galima rasti kovo mėnesio Magnificat, naujus žurnalų Artuma ir Kelionė numerius.

10. Skirkite 1,2 proc. pajamų mokesčio mūsų parapijos išlaikymui.

+++

1. 1 marca, w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Msza św. o godz. 17.30.

2. 2 marca, w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30 odmawiamy litanię do Wszystkich Świętych.

3. W środę, 3 marca Msza św. o godz. 17.30 za dobroczyńców naszej parafii.

4. W czwartek, 4 marca obchodzimy uroczystość św. Kazimierza Królewicza, głównego Patrona Litwy. Msza św. o godz. 8.30. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa dziękczynna za dar Eucharystii.

5. 5 marca, w pierwszy piątek miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. O godz. 16.30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz Msza św. o godz. 17.30.

6. 6 lutego, w pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o godz. 10.00 odmawiamy litanię do Najświętszej Maryi Panny.

7. W czasie Wielkiego Postu w każdą sobotę o godz. 9.20 śpiewamy Godzinki Męki Pańskiej, w niedzielę, o godz. 9.30 Gorzkie Żale.

8. Każdego wieczoru o godz. 20.00 biją dzwony naszych kościołów i w ten sposób zapraszają wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa za chorych, pielęgniarki, lekarzy oraz wszystkich, dla kogo ten czasz jest szczególnie ciężki.

9. Prosimy o przekazanie 1,2 proc. podatku dochodowego na utrzymanie naszej parafii.