II EILINIS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 17 d., trečiadienį minime šv. Antaną, abatą. Šv. Mišios 17.30 val. Po šv. Mišių kviečiame į pokalbį susitikimą su Šv. Raštu parapijos salėje.

2. Sausio 18 d., ketvirtadienį pradedame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį.

3. Sausio 19 d., penktadienį Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val. Šv. Mišios 17.30 val.

4. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Gamyklos i Arnionių daugiabučių, Vilniaus gatvės privačių namų, Tyliosios, Pakalnės, Smėlio, Statybininkų, Taikos, Malūno gatvių gyventojams.

5. Ypatingai dėkojame p. Danutai Vitkovskai, p. Leonardai Kosiak, p. Irenai Kulevič, p. Franciškai Petrovič, Janinai Moroz, p. Teresei Kierul, p. Vladui Šarėjui už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą. Nuoširdžiai dėkojame Danutai Vitkovskai, Eduardui ir Irenai Tašlinskiams, Teresei Kierul, Miroslavui ir Janinai Vitkievič už vaišes kalėdojimo metu.

6. Šią savaitę kalėdojimas vyks antradienį Fabrikos skg. ir Arnionių g. privačiuose namuose, ketvirtadienį Paupio g., šeštadienį Kranto, Svajonių, Upės, Karių, Žeimenos, Molėtų gatvėse.

7. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas bažnyčios ir parapijos namų šildymo išlaidoms padengti.

+++

1. 17 stycznia, w środę obchodzimy wspomnienie św. Antoniego opata. Msza św. o godz. 17.30. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie rozmowę o wierze w świetle Pisma św. do sali parafialnej.

2. 18 stycznia, w czwartek rozpoczynamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

3. 19 stycznia, w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

4. Serdecznie dziękujemy za gościnność i przyjęcie podczas kolędy oraz za wszystkie złożone ofiary mieszkańcom ulic Gamyklos, Arnionių (bloki wielomieszkaniowe), Vilniaus (domy jednorodzinne), Tylioji, Tyliosios skg., Pakalnės, Smėlio, Taikos, Statybininkų, Malūno.

5. Szczególne Bóg zapłać dla p. Danuty Witkowskiej, p. Leonardii Kosiak, p. Ireny Kulewicz, p. Franciszki Petrowicz, Janiny Moroz, p. Teresy Kierul, p. Vladasa Szarejusa za pomoc w organizowaniu tej kolędy. Serdecznie dziękujemy za poczęstunek dla Danuty Witkowskiej, Edwarda i Ireny Taszlińskich, Teresy Kierul, Mirosława i Janiny Witkiewiczów.

6. W tym tygodniu kolęda odbędzie się we wtorek na ulicach Fabrikos skg. i Arnionių domy jednorodzinne, w czwartek na ulicy Paupio, w sobotę na ulicach Kranto, Svajonių, Upės, Karių, Žeimenos, Molėtų.

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie i ogrzewanie kościoła.