II EILINIS SEKMADIENIS / II NIEDZIELA ZWYKŁA

SKELBIMAI / OGŁOSZENIA

1. Sausio 16 d., pirmadienį 18.15 val. kviečiame į pokalbių apie tikėjimą Šv. Rašto šviesoje susitikimą. Susitikimas vyks lietuvių kalba parapijos salėje.

2. Nuoširdžiai dėkojame už svetingumą ir aukas kalėdojimo metu Vilniaus (Pentagono), Architektų, Paupio, Malūno, Perėjimo, Bajorėlių, Meškerinės, Šlaito gatvių gyventojams.

3. Ypatingai dėkojame p. Juzefui Dravnel, p. Irenai Šarejienei, p. Teresei Kerul, p. Lionginai Misevrai, p. Leontinai Koncevičienei už pagalbą organizuojant šį sielovadinį apsilankymą. Nuoširdžiai dėkojame už vaišes kalėdojimo metu p. Zofijai Chmyznikovai, p. Zdislavai Dravnel, p. Laimai Markauskienei, p. Teresei Kerul, p. Liudmilai Auzinš, p. Leontinai Koncevičienei ir Stasei Kaminskaitei.

4. Šią savaitę sausio 17 d.. antradienį nuo 17.00 val. lankysime Didlaukio gatvės gyventojus; sausio 21 d., šeštadienį nuo 11.00 val. Pavoverės kaimą.

5. Sausio 17 d., antradienį minime šv. Antaną, abatą. Šv. Mišios 8.30 val.

6. Sausio 18 d., trečiadienį prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.

7. Sausio 20 d., penktadienį nuo 15.00 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją. Šv. Mišios 17.30 val.

8. Sausio 21 d., šeštadienį minime šv. Agnietę, mergelę ir kankinę. Šv. Mišios 10.00 val.

9. Dėkojame už visas aukas mūsų bažnyčios išlaikymui ir šildymo išlaidoms.

10. Spaudos stende prie išėjimo iš bažnyčios yra nauji Artumos žurnalai, vasario mėn. Magnificat bei Saleziečių Žinių laikraštukas su 2023 metų kalendoriumi.

+++

1. 16 stycznia, w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.15 zapraszamy na spotkanie-rozmowę o wierze w świetle Pisma świętego. Spotkanie odbędzie się w języku litewskim w sali parafialnej.

2. 17 stycznia, we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Antoniego, opata. Msza św. o godz. 8.30.

3. 18 stycznia, w środę rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

4. 20 stycznia, w piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Msza św. o godz. 17.30.

5. 21 stycznia, w sobotę obchodzimy wspomnienie św. Agnieszki dziewicy i męczennicy. Msza św. o godz. 10.00.

6. Dziękujemy za przyjęcie kolędowe oraz za wszystkie złożone ofiary mieszkańcom ulic Vilniaus bloki wielomieszkaniowe (tzw. Pentagon), Architektų, Malūno, Paupio, Perėjimo, Bajorėlių, Meškerinės, Šlaito.

7. Szczególne Bóg zapłać dla p. Józefa Drawnel, p. Ireny Szarejiene, p. Teresy Kierul, p. Lionginy Misewry, p. Leontiny Koncevičienė, za pomoc w organizowaniu tej kolędy. Serdecznie dziękujemy za poczęstunek dla p. Zofii Chmyznikowej, p. Zdzisławy Drawnel, p. Laimy Markauskiene, p. Teresy Kierul, p. Liudmiły Auzinsz, p. Leontiny Koncevičienė i Stasė Kaminskaitė.

8. W tym tygodniu planujemy kolędę 17 stycznia we wtorek od godz. 17.00 na ulicy Didlaukio; w sobotę, 21 stycznia od godz. 11.00 w Powiewiórce.

9. W gablocie z prasą przy wyjściu z kościoła jest nowy numer mszalika Oremus na luty.

10. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na ogrzewanie kościoła.