​DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS/NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


1. Pirmadienį balandžio 29 d. švenčiame šv. Kotrynos Sienietės, Europos Globėjos šventę. Šv. Mišios 17.30 val.

2. Trečiadienį gegužės 1 d. minime šv. Juozapą Darbininką ir pradedame Dievo Motinai pašvęstą mėnesį. Kviečiame į gegužines pamaldas nuo pirmadienio iki penktadienio 17.00 val.

3. Penktadienį gegužės 3 d. švenčiame šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventę ir Pirmąjį mėnesio Penktadienį. Švč. Sakramento Adoracija prasidės 15.00 val., o 17.00 val. bus kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Gegužinės pamaldos tą diena vyks po šv. Mišių.

4. Kitą sekmadienį, gegužės 5 d. švenčiame Motinos dieną. Sekmadienį meldžiamės už gyvas mamas, o pirmadienį, gegužės 6 d. už mirusias.

5. Šiais metais minime mūsų arkivyskupijoje veikiančios priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ įsikūrimo dešimtmetį. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia visus geros valios žmones kartu su dešimtmetį mininčia bendruomene „Aš Esu“ jungtis į padėkos maldos aštuondienį nuo Dievo Gailestingumo sekmadienio iki Motinos dienos. Mūsų bažnyčioje už priklausomus asmenys melsimės po gegužinių pamaldų, o penktadienį adoracijos metu.

6. Gegužės 13-19 d.d. Adutiškio bažnyčioje vyks rekolekcijos, kurias ves t. James Mariakumar ir Mary Pereira. Išsamesnę informaciją galima rasti skelbimų lentoje.


1. W poniedziałek 29 kwietnia obchodzimy święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Patronki Europy. Msza św. o godz. 17.30.

2. We środę 1 maja wspominamy św. Józefa Robotnika i rozpoczynamy miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy na nabożeństwo majowe od poniedziałku do piątku na godz. 17.00.

3. W piątek 3 maja obchodzimy święto św. apostołów Filipa i Jakuba oraz Pierwszy Piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00, o godz. 17.00 – litania do Najświętszego Serca Jezusowego. Litania do Najświętszej Maryi Panny będzie odmawiana po Mszy św.

4. W następną niedzielę 5 maja obchodzimy dzień Matki. W niedzielę modlimy się za żyjące mamy, a 6 maja w poniedziałek za zmarłe.

5. W tym roku wspólnota osób uzależnionych naszej diecezji „Aš Esu“ obchodzi swoje dziesięciolecie. Z tej okazji arcybiskup Wileński Gintaras Gruszas zaprasza nas do modlitwy dziękczynnej od Niedzieli Miłosierdzia Bożego do Dnia Matki. W naszym kościele za osoby uzależnione oraz i ich bliskich będziemy się modlić po nabożeństwie majowym przed Mszą św., w piątek zaś w czasie adoracji.

6. W dniach 13-19 maja w kościele w Hoduciszkach odbędą się rekolekcje prowadzone przez o. James Mariakumar i Mary Pereira. Więcej informacji można znaleźć na tablicy ogłoszeń.